f78f225d

Beebikool

Lasteaia töö üheks erijooneks on „Beebikooli“ 10 aastat kestnud töö, mis on mõeldud noortele lastevanematele, kelle lapsed ei külasta koolieelseid lasteasutusi.

Beebikooli eesmärgiks on toetada noori vanemaid varases eas laste kasvatamise ja arendamise küsimustes.

Kaks korda kuus lastele korraldatakse arendustegevusi, lastevanemate soovil korraldatekse nõustamist spetsialistidega.

parovozik

Erivajadustega lapsed

Lasteaia eripära seisneb selles, et lasteaias töötab kolm erirühma : soobitusrühmad (3), kehapuudega-, tasandus-ja arendusrühm.
Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid teenuseid lasteaiasiseselt, vajaduse korral koostatakse individuaalne õppekava.
Oma töös järgib lasteaed järgmisi põhimõtteid:

  • erivajadusega lastele võrdsed võimalused
  • erivajadusega laste vanemate toetamine arendamise ja kasvatamise küsimustes
  • erivajadusega lastele nende arenguks tingimuste loomine