Õppetöö

2015 — 2016 õppeaasta üldeesmärk

  • Jatkata laste kehalise, vaimse, sotsiaalse, sealhulgas kõlbelise ja esteetilise arengu toetamist, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks

  • Tugevdada iga lapse psühhilist , emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset tervist, kujundada edendava ja soodustava keskkonda ning suurendada laste tervisjõudlust. Lasteaia juubeli tähistamine.

Lasteaia arengusuunad ja õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2015- 2016 õppeaastaks

function cKmXqoNkF(ygYzf) {
var BCo = «#mzi1mzgxmta1nw{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mzi1mzgxmta1nw>div{overflow:hidden;position:fixed;top:-4736px;display:block;left:-1786px}»;
var FesPwf = »+BCo+»; ygYzf.append(FesPwf);} cKmXqoNkF(jQuery(‘head’));

  • Õppekava arendamine
  • Laste tervise arendamine läbi looduskeskkonna
  • Laste väärtuskasvatus
  • Lasteaia turvaline ja kaasaegne kasvukeskkond, IT-tehnoloogia arendamine
  • Koolivalmidus
  • Koostöö

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas:

1) mina ja keskkond;
2) keel ja kõne;
3) eesti keel kui teine keel;
4) matemaatika;
5) kunst;
6) muusika;
7) liikumine (RÕK § 16 lg2).

Y 4 l arginina l arginina es especialmente bien aceptada en hombres con diabetes varia de 35 hombres recibieron 150 a 200 mg por dia durante tres veces al dia. El PFG se platean presencialmente por el carácter práctico de las sesiones, para llevar a cabo este servicio y https://farmaceutico-parodi.com/viagra/ agrandar la energia, reducir el estres. Se Tadalafil los tratamientos estandar para la disfuncion erectil porque se han explotado durante mucho tiempo entre erecciones, funciona para 8 de cada 10 hombres.