Dokumendid

 

 

Lasteaia 2014-2017 aasta arengukava

Arengukava 2014-2017

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.

volikogumäärus