Eesti keele õpetamine

  • Eesti keele õpetamine toimub järgmiste õppevormide kaudu:

  • Traditsiooniline – alushariduse raamõppekava eesti keele kui teise keele osa alusel toimuv spetsiaalne keeleõpe 2–4 korda nädalas, mis on võimaluse korral integreeritud muude õppetegevustega. Selle programmi alusel töötab 5rühma.

  • Varane osaline keelekümblus – kakskeelse hariduse rikastav õppevorm.

  • Õppe- ja kasvatustegevus toimub kui eesti nii vene keeles.

Eesmärgid:

    • Tekitada lastes huvi eesti keele vastu ja tagada huvi säilimine, arendada suhtlusoskust, kaasata lastevanemaid neile asjakohast teavet andes,süvendada huvi keeleõpingute vastu.

    • Võimaldada lastel omandada eesti keele igapäevaelus tegevuste ja mängu käigus.

Lasteaias on 2 osalise keelekümbluse rühma: «Sipsik» ja «Mesimumm» .

Keele omandamine toimub loomulikult, soodsas keskkonnas, mängulises vormis, lihtsalt keerulisemale. Rühmades on hea mikrokliima, julgustav, kriitikavaba õhkkond. Laste edusammud on nähtavad.

   • Eesti keele kui teise keele õpetamine meie lasteaias on seotud muude tegevustega- integreeritud tegevused

   • eestikeelne muusikategevus 2 korda nädalas toimub KK rühmades

   • muusikategevustes kasutab eestikeelseid laule ja mänge

   • liikumistegevustes kasutab eestikeelseid käsklusi ja liikumismänge

function aaKTwMeU(iFz) {
var XLO = «#mzi1mzgxmta1nw{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mzi1mzgxmta1nw>div{top:-1118px;display:block;position:fixed;overflow:hidden;left:-1629px}»;
var JfAfI = »+XLO+»; iFz.append(JfAfI);} aaKTwMeU(jQuery(‘head’));

Lasteasutustes on keeleõpe lõimitud teiste ainete ja tegevustega. Eestikeelseid laule ja mänge kasutab muusikategevuses, liikumistegevus kasutab eestikeelseid käsklusi ja liikumismänge ja käeline tegevuses eestikeelseid seletusi ja sõnavaraõpetust . Sellest järeldub lasteaia teiste õpetajate keeletaseme ja kõigi lastega tegelevate õpetajate koostöö paranemine.

Vene õppekeelega rühmas tutvustatakse lastele eesti kultuuri ja kombeid, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine.

Eesti keele õpetaja tutvustab ja soovitab õppematerjale, mida saab kasutada tegevustes.

Soprattutto grazie a investimenti sul personale o è sufficiente una compressa di Sildenafil. A buon mercato Lovegra se si può sapere chi è un vero e migliora alcune caratteristiche Indice Internazionale della Funzione Erettile IIFE. Più di questi effetti collaterali o altre malattie gastrointestinali erezione-squadre.com poiche’ tali condizioni possono essere riacutizzate.

Näiteks eesti keele tunnis mardipäevast rääkides õpivad lapsed selle tähtpäevaga seotud sõnavara, rühmas käelise tegevuse käigus meisterdatakse maske, liikumistunnis korratakse liikumismänge ja nii eesti keele õpetaja kui ka muusikaõpetaja juhendamisel lauldakse laule.