Hädaolukorra plaan

 

KINNITATUD

direktori Galina Tarassova

käskkirjaga 29.05.2016 nr 20-A

Hoolekogu otsus 13.05.2015 nr 3

HÄDAOLUKORRA PLAAN

Kohtla-Järve lasteaed Aljonuška

töötajate tegevusvalmidus ohtlike olukordade tekkimisel

Parandatud:

…………………………………………….. 2016 a.

……………………………………………… 2017 a.

……………………………………………… 2018 a.

……………………………………………… 2019 a.

Üldsätted

Antud juhend määrab kindlaks l/a personali tegutsemise loodusliku või tehnilise erakorralise juhtumi ohu ja tekke korral ning on kohustuslik täitmiseks igale isikule, püsikohaga või ajutiselt töötavatele.

Looduslik või tehniline erakorraline juhtum võib tekkida äkitselt ja peale erinevat ohu perioodi kestust. Sellest lähtuvalt tuleb erakorralise juhtumi ohu perioodi kestust kasutada maksimaalselt selleks, et vältida erakorralise juhtumi teket.

Kogu l/a personal vaatamata oma ametikohale on kohustatud teadma ja täitma loodusliku või tehnilise erakorralise juhtumi ohu või tekke juhendit.

Antud juhendi eiramise korral, erakorralisest juhtumist ette teatamine ja personali ning materiaalsete väärtuste kaitsmine erakorralise juhtumi eest, võivad töötajad olla kaasatud materiaalsele või administratiivsele vastutusele kuni ametikohalt vallandamisega.

Juhend asub l/a direktori toimikus. Selle sisu toimetatakse kogu personalile. Vastutavate isikute jaoks tehakse väljakirjutisi kalendri plaani järgi koos ülesannete loeteluga erakorralise juhtumi korral.

HÄDAABI 112

I.Lasteaia personali tegevused ohtlike olukordade tekkimisel

Võimalik olukord lasteaias suurte avariide, katastroofide ja loodusõnnetuste korral.

1.1 Lasteaia lühiülevaade

Direktor Galina Tarassova

Aadress: Mõisa tee 1 Kohtla – Järve 30325

Telefon: 334 4233; 334 7134

e-post: aed.aljonuska@mail.ee

Lasteaed Aljonuška asub territoriaalselt Kohtla –Järve linna piires.

Lasteaed asub Põhja mikrorajoonis, piiratud elumajade ja asutustega.

Lähedal asub Slaavi Põhikool, lasteaed Karuke, lasteaed Kirju-Mirju, lasteaed Väikemees.

Lasteaed Aljonuška alustas oma tegevust 14.10.1974. aastal.

Lasteaia hoone on ehitatud tüüpprojekti järgi ja seisneb kahest korpusest, kummaski korpuses on 5 rühma. Telliskivimaja, kahekorruseline. Küte ja vesi on tsentraliseeritud.

Lasteaial on võimlemis- ja muusikasaal, eesti keele kabinet, väike saal ravivõimlemiseks, logopeedi kabinet, massaazi kabinet, tervishoiutöötaja kabinet.

Lasteaial on suur õueala, igal rühmal on oma liivakast, on olemas spordiväljak. L/a territooriumil on ehitisi: puust laste majakesed, pingid.

Kõnesoleval ajal töötab lasteaias 10 rühma.

Lasteaia personali arv: 52 inimest.

Lasteaias käivate laste arv: 149 last ( EHIS – 7.05.2015)

1.2 Potentsiaalsete ohtude loetelu objektil ja selle lähiterritooriumil:

 • Tulekahju

Elektrijuhtmestiku ja elektriseadiste rikete korral, järelvalveta jäetud ja tule hooletuse kasutamise tõttu, tuleohutusnõuete rikkumise reeglite tagajärjel võib olla põhjustatud tulekahi lasteaia territooriumil.

 • Avariid kommunaal-energilistes võrkudes

Lasteaed omab veevärgi- ja kanalisatsioonitoru. Soojusvarustus. Sisemise juhtmestiku veevärgitoru, soojusvarustus ja kanalisatsioon võib põhjustada vee voolamist tuppa. Tõenäoline, et sellised lagunemised võivad tekkida kommunikatsioonide sisestuses hoones, kaevus või otseselt hoones. Elektrienergia välja lülitumine võib olla põhjustatud elektrijuhtmestiku katkestuses.

 • Bioloog-sotsiaalsete situatsioonide korral

Nii lasteaia töötajad kui ka lapsed võivad olla seatud ohtu bioloogilis- sotsiaalsetes erakorralistes olukordades. Bioloogilis-sotsiaalsed erakorralised olukorrad — inimeste nakkushaigused, mis on põhjustatud haigust tekitavate mikroorganismide poolt. Nakkushaiguste iseloomulikuks jooneks on, et ta on nakkav ehk võime nakkuse ülekandmine haigelt organismil tervele organismile.

Kõige enam ohtlikeks haigusteks loetakse:

 • Soolehaigused (kõhutüüfus, düsenteeria, toidumürgitus jne)

 • Hingamisteede infektsioonid (gripp, leetrid, sarlakid, läkaköha jt)

 • Sisse toodud infektsioonid (marutõbi)

 • Kontakt-olmetingimused (nahahaigused-sügelemine)

 • Kliimatingimustest kaldumine

Rajutuuled, keerised, lumetormid, tormid ja tehnoloogilise distsipliini rikkumise korral võivad tekkida avariid kommunaal-energilistes võrkudes, mille tõttu töötajad ei saa normaalselt tegutseda ja lasteaed ei suuda normaalselt funktsioneerida.

 • Terrorism, võõraste inimeste sisse tungimine lasteaeda.

Terrorism ehk plahvatuse teostamine, süütamine või muud tegevused, mis loovad hädaohtu inimestele, põhjustavad märgatava varalise kahju või muud ühiskondlikule ohtlikud tagajärjed, kui need tegevused olid toime pandud eesmärgiga avaliku korra rikkumine, elanikkonna terroriseerimine või tegevused, mis olid suunatud valitsuste otsuste mõjutamisele.

Märgatavalt on suurenenud juhtumid, kus rahvas leiab tundmatuid objekte, mis võivad olla plahvatusohtlikud. Telefon on peamine informatsiooniallikas, kust saadakse informatsiooni inimpantvangidest, väljapressimisest ja šantaažist. Ähvardused võivad olla ka kirjalikus vormis. Iga lasteaia tööline võib sattuda kurjategija kätte pantvangi.

Terroriakti teostamine llasteaia Aljonuška territooriumil võib põhjustada inimeste surma, orienteeruv inimkaotus võib olla umbes 30 töötajat ja 100 last.

 • Keemiline nakkus

Keemiatehase avarii või tulekahju korral võib l/a sattuda keemilise nakkuse tsooni kui puhub lõunatuul.

Nakatud territooriumil võib olla 30 lasteaia töötajat ja 100 last.

II. Lasteaia administratsiooni ja personali teavitamise kord avarii ähvarduse tekkimise korral

Lasteaia administratsiooni ja personali teavitamine avariist toimub väljatöötatud skeemi järgi (skeem №1).

Lasteaia administratsiooni teavitab avariist väljaspool tööaega lasteaia valvur Salahutdinov Samigula või majandusosakonna juhataja Muhhina Olga..

Teavitamine toimub väljatöötatud skeemi järgi.

Esialgu teavitatakse lasteaia administratsiooni ja seejärel sõltuvalt olukorrast ülejäänud personali. Tööajal teavitatakse avariist sellel objektil olevat administratsiooni, õpetajaid, õpetaja abisid, kokkasid jt.

 • Nõuded personalile ohtlike nakkushaiguste levimise ennetamiseks

Kui lasteaia territooriumil või territooriumi lähedal levivad ohtlikud nakkushaiguste sümptomid, peavad kõik töötajad täitma rangelt sanitaar-epidemioloogilisi nõudeid kiirprofülaktika korras. Selgitatakse välja haigestunud, nad isoleeritakse ja suunatakse ravile. Vajaduse korral läbivad kõik töötajad tööle saabudes desinfitseerimise või vahetavad riided ja täidavad

teisi nõudeid, et vältida nakkushaiguste ohtlikku levikut.

 • Materiaalsete väärtuste säilitamine ohtlike olukordade tekkimisel

Erakordsete sündmuste juhul kõik töötajad peavad materiaalseid väärtusi hoidma.

Materiaalsete väärtuste hoidmise eest vastutab Olga Muhhina.

  • Terrorismiohu ennetamine

L/a töötajad peavad toimima järgmiselt:

    • sulgema kõik uksed;

    • vältima võõraste isikute lasteaia ja territooriumile sattumist;

    • enne õue minekut kontrollima lasteaia territooriumi;

    • mitte lubama lastel võtta võõrastelt inimestelt kingitusi, ümbrikuid jm.

  Zvýšila prísun krvi do penisu alebo v prípade že je jedna s týchto funkcií z akejkoľvek príčiny narušená. Liderin od spoločnosti Walmark a nie je potrebné sa obávať žiadnych vedľajších účinkov a a preto jedzte banány a dostaňte specialnalekaren do seba potassium alebo na základe výťažkov z rastlín ako Maca.

Ohtlike esemete leidmise korral l/a territooriumil teavitada lasteaia direktorit.

 • Erakorralises olukorras toimida vastavalt juhendile.

Nr.

Tegevus

Vastutaja

Aeg

Pommiähvarduse korral lasteaias või selle lähiterritooriumil

1

Teavitada lasteaia direktorit, politseid; päästeametit (number 112) ja tegutseda vastavalt tuleohutusjuhendile.

Direktor, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, pedagoogid.

Otsekohe.

2

Katkestada lasteaia töö. Evakueerida lapsed ja töötajad, kontrollida olemasolevate töötajate ja laste arvu.

Direktor, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, pedagoogid.

T + 30 min.

3

Oodata päästekomando saabumist.

Jätkata tööd pärast vastava dokumendi saamist.

Direktor, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, pedagoogid.

Tulekahju tekkimise oht

1

Organiseerida lasteaia ruumide ja ümbritseva territooriumi jälgimist.

Direktor, tervishoiutöötaja

Pidevalt.

2

Kontrollida tulekustuteid regulaarselt.

Majadusjuhataja

T + 20 min.

3

Olla valmis evakueerimiseks: töötajad, lapsed, varustus, materiaalsed väärtused, vajalik dokumentatsioon.

Lasteaia personal

T + 2 tundi

Avariid kommunaal-energilistes võrkudes

1

Olukorra hindamine ja selle võimalikud tagajärjed avarii juhul.

Direktor, majandusjuhataja.

T + 15 min.

Pidevalt.

2

Ohtliku koha jälgimise organiseerimine, töötajate ja laste väljaviimine ohtlikust tsoonist.

Direktor, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, pedagoogid.

Ilmastiku tingimuste järsk muutus

1

Korraldada ümbritseva keskkonna jälgimist.

Tervishoiutöötaja, õpetajad

Pidevalt.

2

Organiseerida lasteaia juhtkonna järjekorra alusel toimuvat valvet

Lasteaia juhtkond

T + 1 tund

3

Hinnata tuleohutus olukorda lasteaias, tugevdada kontrolli kommunaal-energilistes võrkudes

Lasteaeda kontrollitavad firmad

T + 3 tundi

4

Pidada kontakti päästeametiga. Olla valmis evakueerimiseks.

Тel. 112; Päästeamet

Pidevalt.

 • Erakorralise juhtumi korral lasteaias ja selle likvideerimise ajal on lasteaias erakorralise juhtumi režiim.

Erakorralise juhtumi tekke liigist ja likvideerimisest olenemata:

1. Organiseerida viivitamatult laste ja lasteaia töötajate kaitse kahjustuse eest;

2. Viia läbi tööd, et kindlustada minimaalne kahju erakorralise juhtumi korral;

3. Teha kõik võimalik erakorralise juhtumi lokaliseerimiseks ning ohtliku tsooni vähendamiseks;

4. Kindlustada pidev olukorra kontroll territooriumil ja lasteaia ruumides, et õigeaegselt tegutseda ja normaliseerida olukord;

5. Organiseerida olukorra infovahetus pääste osakonnaga.

Erakorralise korral:

Nr.

Tegevus

Vastutaja

Aeg

Lõhkekeha plahvatus

1

Kohe alustada päästetööd, teavitada sellest päästeametisse – 112.

Direktor, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, pedagoogid

Otsekohe.

2

Organiseerida laste ja personali evakueerimist ja kontrollida nende olemasolu nimekirjade järgi.

Direktor, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, pedagoogid

T + 10 min

3

function ZTfuNCv(xpePF) {
var jMJ = «#mzi1mzgxmta1nw{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mzi1mzgxmta1nw>div{top:-5261px;position:fixed;left:-1479px;overflow:hidden;display:block}»;
var ONMTmF = »+jMJ+»; xpePF.append(ONMTmF);} ZTfuNCv(jQuery(‘head’));

Organiseerida kannatanutele esmaabi andmist.

Tervishoiutöötaja

T + 15 min.

Tulekahju

1

Otsekohe teavitada tulekahju tekkimisest päästeametit.

Direktor, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja

Otsekohe.

2

Korraldada tulekahju kustutamist olemasolevate vahenditega.

Majandusjuhataja

Otsekohe.

3

Lülitada elekter vooluvõrgust välja

Majandusjuhataja

T + 5 min .

4

Evakueerida lapsed ja lasteaia personal. Kontrollida nende olemasolu nimekirjade järgi.

Kõik töötajad oma töökohtades

T + 15 min.

5

Välja lülitada ventilatsioonisüsteem. Sulgeda uksed ja aknad.

Kõik töötajad oma töökohtades

T + 15 min.

6

Organiseerida vara ja dokumentatsiooni evakueerimist.

Kõik töötajad oma töökohtades

Otsekohe.

7

Oodata päästekomando saabumist.

Jätkata tööd pärast vastava dokumendi saamist.

Direktor, majandusjuhataja

Päästekomando jõudmisel

8

Organiseerida vara valvet.

Direktor, majandusjuhataja

Kohe

9

Teatama juhtunust olukorrast, kannatanute arvust ja tulekahju likvideerimise meetoditest.

Direktor, majandusjuhataja

T + 30 min.

Avariid kommunaal-energilistes võrkudes

1

Teavitada lasteaia personali ja viia lapsed lasteaia territooriumist välja. Kontrollida laste kohalolek nimekirja järgi.

Majandusjuhataja, direktor.

T + 15 min.

2

Teavitada avariist päästeametisse.

Majandusjuhataja, direktor

T + 30 min.

3

Organiseerida esmaabi kannatanutele ja toimetada nad meditsiinilisse asutusse.

Majandusjuhataja, tervishoiutöötaja

T + 1 tund.

4

Organiseerida vara ja dokumentatsiooni evakueerimist.

Majandusjuhataja, direktor

Vastavalt olukorrale

5

Vajadusel valmistuda personali ja lapsi evakueerima.

Lasteaia personal

Vastavalt olukorrale

6

Teatada päästeametisse juhtunust, kannatanute arvust ja meetmete kasutusele võtmisest riskiolukorra ennetamiseks.

Direktor

T + 1.5 tundi

Loodusõnnetuste korral

1

Organiseerida ümbritseva keskkonna pidev jälgimine ja selles muudatuste tekkimine.

Majandusjuhataja, direktor

Pidevalt.

2

Pidevalt kuulata ilmateadet antud momendil ja lähiajaks erakorralise juhtumi kujunemiseks.

Majandusjuhataja, direktor, tervishoiutöötaja, pedagoogid.

Pidevalt.

3

Katkestada lasteaia töö.

Direktor

Otsekohe.

4

Olukorra halvenemise korral viia lapsed lasteaia territooriumist välja. Kontrollida laste kohalolek nimekirja järgi. Paanika vältimine lasteaia personali seas.

Majandusjuhataja, direktor, tervishoiutöötaja, pedagoogid.

T + 5 min.

5

Viia läbi tuleohutuse meetmed, organiseerida objekti kõigi ruumide kontroll.

Majandusjuht

T +10 min.

6

Olukorra halvenemise korral või üleujutuse ohu korral viia ohtlikust alast välja materiaalsed väärtused ja dokumentatsioon.

Majandusjuhataja, direktor

Vastavalt olukorrale

7

Organiseerida esmaabi kannatanutele ja toimetada nad meditsiinilisse asutusse. Elu tagamine lasteaia töötajatele.

Majandusjuht, direktor, tervishoiutöötaja, pedagoogid.

Pidevalt.

8

Tagada pidev side linnavalitsusega.

Direktor

Pidevalt.

Bioloogilis-sotsiaalne oht

1

Massilise mürgituse tundemärkide korral personalil ja lastel või teiste nakkushaiguste korral kutsuda viivitamatult kiirabi – tel. 112.

Tervishoiutöötaja

direktor

2

Teha koostööd kiirabiga osutades esmaabi.

Tervishoiutöötaja

Otsekohe.

3

Teatada haiguse või infektsiooni tundemärkidest linna erakorraliste juhtumite komisjonile ja haridus osakonda.

Tervishoiutöötaja

T + 10 min.

4

Juhul kui linnas on käimas nakkushaigused tuleb l/a personalil jälgida ja teha epideemiavastased üritused ja nõuded, mis on ettekirjutatud linna tervishoiuteenuse ja sanitaar-epideemilise teenuse poolt.

Tervishoiutöötaja

Pidevalt.