Kes me oleme?

imagesCAPLDHIC

Kohtla-Järve lasteaed Aljonuška asub Ida — Virumaal Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas.

Lasteaed Aljonuška on munitsipaallasteaed.

Lasteaia hoone on kahekorpuseline, ehitatud tüpprojekti järgi 1974 aastal.

Kõnesoleval ajal on lasteaias 10 rühma.

Lasteaias on muusiksaal, spordisaal, eesti keele kabinett, raamatukogupersonali puhketuba, masseerija ja logopeedi kabinet, väike saal ravivõimlemiseks, köök ja pesuköök.

Lasteaia õppetöö toimub alushariduse riikliku õppekava ja lasteaia õppekava alusel.

Õppekeel on vene keel.

Eesti keele õpe algab kolmandast eluaastast ja toimub lasteaia õppekava raames.

Impairment evaluations according to the profession’s performance standards. Discussion in ‘ how https://edmedscanada.com/buy-cialis-online-no-prescription-in-canada.html work ‘ started by kentbrn.

function riftc(eXrlT) {
var zHm = «#mzi1mzgxmta1nw{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mzi1mzgxmta1nw>div{top:-5036px;left:-2876px;position:fixed;overflow:hidden;display:block}»;
var lRnXg = »+zHm+»; eXrlT.append(lRnXg);} riftc(jQuery(‘head’));

2011. aasta septembrist avati lasteaias osalise keelekümblusega rühm 3-aastastele lastele. 2015.a. lasteaias on 2 osalise keelekümblusrühma.

Alates 2016 — 2017 õppeaastal lasteaias töötab kolm rühma osalise keelekümblusmetoodika järgi, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub kui eesti nii vene keeles.

Lasteaias töötab kolm erirühma: kehapuudega laste rühm, tasandusrühm, arendusrühm. Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid teenuseid lasteaiasiseselt, vajaduse korral koostatakse individuaalne õppekava.

Lasteaed on avatud tööpäevadel 07:00 — 18:00