Lasteaia missioon

imagesCAGXDL4Q

Loome tingimused ja võimalused lapse kujunemiseks isiksuseks, kes on sotsiaalselt tundlik, ennastusaldav, rõõmsameelne, teadmishimuline, arvestab kaasinimestega ja hoiab loodust.

Erivajadustega lastele on võrdsed võimalused.

Lasteaias on tingimused riigikeele õppimiseks muukeelsetele lastele.

Anname lastele kvaliteetne alusharidus läbi mängu ja erinevate tegevuste.

Lasteaiast läheb kooli terve, teadmishimuline ja enesekindel laps.