Päevakava

Kellaaeg

Tegevus

7.00 – 8.30

1. Laste saabumine lasteaeda

2. Individuaalne töö lastega

 • õppe- ja loovmängud

 • vaba tegevus

 • info jagamine lastevanematega

8.30 – 9.00

Hommikusöök

9.10 – 12.30

1. Lõimitud õppetegevused

2. Õues viibimine

 • mängud

 • vaatlused

 • jalutuskäigud

 • likumismängud

 • vaba tegevus jm

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

Lõunasöök

12.00 – 15.00

13.00 – 15.00

Puhkeaeg

15.00 – 15.30

1. Lõimitud õppetegevused

2. Muud tegevused

 • individuaalne töö lastega

 • õppe- ja loovmängud

 • vaba tegevus

15.15 – 16.00

Õhtuoode

16.00 – 18.00

1. Muud tegevused

 • individuaalne töö lastega

2. Vabad mängud toas või õues

 • õppe- ja loovmängud

3. Laste kojusaatmine

 • info jagamine lastevanematega